Integritetspolicy

1.Generelt

Denne policyen gjelder integritet og beskriver hvordan

KBV i Norge
Org. NO 925 821 527
O.H. Bangs vei 17
1363 Høvik

e-post: kundeservice@kjopbarnevogn.no

samler inn, videreformidler og lagrer dine personopplysninger. Integritetspolicyen gjelder når kjopbarnevogn tilbyr tjenester og produkter, f.eks. når du handler hos oss, har kontakt med vår kundeservice, besøker våre nettsider eller oppretter en kjopbarnevogn-konto. Med integritetspolicyen vil vi at du skal føle deg trygg når gir oss dine personopplysninger samt vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovgivning.

2. Personopplysningsansvarlig

Kjopbarnevogn er personopplysningsansvarlig for at Kjopbarnevogn behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning.

KBV i Norge
Org. NO 925 821 527
O.H. Bangs vei 17
1363 Høvik

Tel: +47 97 69 02 02
e-post: kundeservice@kjopbarnevogn.no

3. Når behandler vi personopplysningen?

Når du besøker vår nettside, handler hos oss, abonnerer på vårt nyhetsbrev, oppretter en Kjopbarnevogn-konto eller kontakter vår kundeservice må vi samle inn og behandle dine personopplysninger. Vi samler inn denne informasjonen for å kunne tilby den service og funksjonalitet som forventes og for å kunne innfri vår del av f.eks en kjøpsavtale.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vår datapolicy innebærer at vi lagrer så lite som mulig av dine opplysninger. Det betyr at vi bare bruker de opplysninger som er nødvendige for å kunne behandle din bestilling og opprettholde kommunikasjonen med deg.
Personopplysninger vi samler inn om deg som kunde er følgende:

 • Navn
 • Adresse (leverings- og fakturaadresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Kundenummer
 • Kjøpshistorikk
 • IP-adresse og informasjon om bruk av nettsiden
 • Personopplysninger du angir ved kontakt med Kjopbarnevogn, f.eks. med kundeservice eller via Mine sider

For å kunne behandle din bestilling fullstendig videreformidler vi dine opplysninger til våre samarbeidspartnee, f.eks. PostNord. Vi samler også inn dine adresseopplysninger fra tredjeparts tjenester for adresseoppdateringer. Vi kan utlevere informasjon til våre leverandører, for eksempel ved en reklamasjonssak eller et reservedelskjøp. I forbindelse med et reservedelskjøp kan vi også ha behov for å be om opplysninger som personnummer. I disse tilfellene behandles opplysningene i henhold til personvernerklæringen til våre samarbeidspartnere og i henhold til våre leverandøravtaler.

Når du besøker vår hjemmeside lagrer vi følgende opplysninger av administrative og tekniske grunner: type og versjon av brukt nettleser, dato og tid for besøket samt din IP-adresse. Disse opplysningene blir anonymiserte og brukes for vår statistikk og for at vi skal kunne forbedre vår internett- og onlinetjeneste. De anonymiserte opplysningene separeres fra dine personlige opplysninger, lagres i et sikkert system og kan ikke kobles til en spesifikk person. Dette innebærer at dine personlige opplysninger alltid forblir beskyttet.

5. Sammenfatning av personopplysningshåndtering

5.1. Hensikt: Håndtere bestilling inklusiv notiser og påfølgende support
Eksempel: for å levere, tilby betalings- og leveringsalternativer, håndtere reklamasjons- og garantisaker, besvare spørsmål
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnumme
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Betalingsinformasjon
 • Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med oss
 • I forbindelse med reservedelskjøp kan vi også måtte spørre etter opplysninger som personnummer

Lagringstid: 3 år etter gjennomført kjøp

5.2. Hensikt: Innfrielse av lovkrav
Eksempel: garantiforpliktelser, forbrukerkjøpsloven, produktsikkerhet, bokføring
Juridisk grunnlag: Innfrielse av juridisk forpliktelse

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Betalingsinformasjon

Lagringstid: Så lenge som gjeldende lovverk krever, f.eks. 7 år i henhold til bokføringsloven

5.3. Hensikt: Registrering og håndtering av konto
Eksempel: gi tillatelse til innlogging på ”Mine sider”, gi tilgang til ordrehistorikk, opprettholde relevans i kontaktopplysningene, tilby lagrede favoritter
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Bruk av nettside
 • Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med oss

Lagringstid: Så lenge du har en Kjopbarnevogn-konto.

5.4. Hensikt: Markedsføring av produkter og tjenester
Eksempel: utsending av relevante tilbud via e-post eller SMS på lignende produkter og tjenester, vise produktanbefalinger, gjennomføre kampanjer og events rettet mot et spesifikt kundesegment
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp og samtykke

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Bruk av nettside
 • Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med oss

Lagringstid: 12 måneder etter gjennomført kjøp eller til samtykket tas tilbake

5.5. Hensikt: Utvikling av selskapets tjenester og produkter, og analyser av kundekollektivet som helhet
Eksempel: analyser av brukeropplevelse, analyser av sortiment
Juridisk grunnlag: Berettiget interesse

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Betalingsinformasjon
 • Bruk av nettside

Lagringstid: 3 år etter gjennomført kjøp

5.6. Hensikt: Forebygging av misbruk av tjeneste og forhindring av forbrytelser
Eksempel: forhindre bedragerier, forhindring av ulovlig adgang til kontoer
Juridisk grunnlag: Innfrielse av juridisk forpliktelse, berettiget interesse

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Betalingsinformasjon

Lagringstid: Så lenge som gjeldende lovverk krever

6. Hvor lenge lagres personopplysningene?

Kjopbarnevogn lagrer kun personopplysningene så lenge det rettferdiggjøres av formålet. Hvor lang tid dette er kan variere avhengig av personopplysningenes art og av formålet med lagringen. Se punkt 7 for ytterligere detaljer.

7. Hvordan beskyttes personopplysningene?

Kjopbarnevogn har tatt alle nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger, og du kan føle deg helt trygg når du gir personopplysninger til oss. Vi hindrer uvedkommendes tilgang, spredning og endring bl.a. ved å lagre personopplysninger i databaser som er beskyttet gjennom adgangskontroll og brannvegg. Ved kommunikasjon gjeldende dine personopplysninger til partnere foreligger alltid databehandleravtale i bunn og kommunikasjonen er kryptert.

8. Gis personopplysningene videre till noen?

Kjopbarnevogn videreformidler dine personopplysninger kun til nødvendige samarbeidspartnere eller konsernselskaper med databehandleravtale. Eksempel på samarbeidspartnere er selskaper som utfører tjenester for Kjopbarnevogns regning innen f.eks. levering, betaling og kommunikasjon. Disse partnerne håndterer bare dine personopplysninger for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til lovverk, innfrielse av avtale om kjøp eller samtykke. Vi kan utlevere informasjon til våre leverandører, for eksempel ved en reklamasjonssak eller et reservedelskjøp. I forbindelse med et reservedelskjøp kan vi også ha behov for å be om opplysninger som personnummer. I disse tilfellene behandles opplysningene i henhold til personvernerklæringen til våre samarbeidspartnere og i henhold til våre leverandøravtaler.

Kjopbarnevogn kan også komme til å videreformidle dine personopplysninger om det følger alle lovkrav eller krav fra myndighet, om det handler om å sikre Kjopbarnevogns rettslige interesesser eller for å avsløre eller forebygge bedragerier eller andre sikkerhetsspørsmål. Om noen av Kjopbarnevogns leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg utenfor EU/EES kan Kjopbarnevogn komme til å overføre dine personopplysninger dit. Om personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EES kommer Kjopbarnevogn til å ta de grep som er nødvendige for å overføre personopplysningene til land utenfor EU/EES på en lovmessig måte. Om tillatelse til å selge dine personopplysninger til tredjepart ikke foreligger, vil det heller ikke skje.

9. Hvilke rettigheter har du? 

Du kan alltid kontakte oss om du vil bli informert om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, eller om du vil korrigere feilaktigheter eller slette disse opplysningene. Kjopbarnevogn vil også på eget initiativ korrigere, avidentifisere eller komplettere opplysninger som viser seg å være feilaktige eller mangefulle. Du har i tillegg rett til å kreve følgende:

Tilgang til dine personopplysninger:
Dette betyr at du har rett til å kreve et registerutdrag over behandlingen vi gjennomfører vedrørende dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysninger som behandles. Med en skriftlig undertegnet søknad har du rett til innhente et registerutdrag fra Kjopbarnevogn om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen samt hvilke mottagere opplysningere har blitt gitt til eller skal gis til. Du kan også kreve at registerutdraget skal inneholde informasjon om hvor opplysningene er blitt hentet fra om de ikke er hentet fra deg, forekomsten av automatiserte avgjørelser (inklusiv profilering) samt informasjon om den antatte perioden opplysnignene vil bli lagret eller kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden. I tillegg har du i registerutraget rett til å få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette punktet.

Korrigering av dine personopplysninger:
På din anmodning vil vi så raskt som mulig rette de feilaktige eller ufullstendige opplysninger vi behandler om deg. Vi har imidlertid ikke mulighet til å endre personopplysninger på bestillinger som allerede er gjort. 

Sletting av dine personopplysninger:
På din anmodning tar vi bort de personopplysninger vi behandler om deg om de ikke behøves lenger for de formål de ble samlet inn for. Om det foreligger lovmessige krav på behandlingen av dine personopplysninger kommer vi til å avslutte behandlingen av opplysningene for andre formål enn å følge lovgivningen, f.eks. bokførings- og skattelovgivningen.

Begrensning av behandling av dine personopplysninger:
På din anmodning begrenser vi vår behandling av dine personoppgifter til visse avgrensede formål.
Du har rett til dataportabiltet. Dette innebærer at under visse forutsetninger har du rett til å få ut og overføre dine personopplysninger i et strukturert og allment format til en annen personopplysningsansvarlig.
Du har rett til å innvende mot personopplysningsbehandlingen som utføres med interesseavveining som formål. Ved innvending mot slik behandling vil vi bare fortsette å behandle personopplysninger om det foreligger berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser.  
Gjeldende personpplysningsbehandling med direktemarkedsføring som formål har du alltid rett til å innvende mot slik behandlig ved sende en e-post til konto kundeservice@kjopbarnevogn.no Når vi har mottatt din innvending kommer vi til å avslutte behandlingen av dine personopplysninger for slike markedsføringsformål. Du har også all mulighet til å takke nei til fortsatt markedsføring i alle våre utsendelser.
Du har også rett til å legge inn eventuelle klagemål til Datatilsynet angående behandlingen av dine personopplysninger.  

10. Cookies
Kjopbarnevogn bruker cookies på sine nettsider. Mer informasjon finner du nedenfor i vår cookiepolicy.

11. Endringer i integritetspolicyen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre databeskyttelseserklæringer om det skulle bli nødvendig pga. ny teknologi. Vennligst sørg for at du har den mest aktuelle versjonen. Om vi endrer grunnleggende paragrafer i denne databeskyttelseserklæringen kommer vi til å gå ut med informasjon om dette på vår hjemmeside.

12. Kontaktopplysninger

Alle interesserte og besøkere på vår hjemmeside kan nå oss med spørsmål om om databeskyttelse på følgende adresse:

KBV i Norge
Org. NO 925 821 527
O.H. Bangs vei 17
1363 Høvik

Tel.: +47 97 69 02 02
E-post: kundeservice@kjopbarnevogn.no

Cookiepolicy

Hva er cookies og hva bruker Kjøpbarnevogn disse til?

En cookie, også kalt infokapsel, er en liten tekstfil bestående av siffer og bokstaver som lagres i din nettleser eller på datamaskinen din når du besøker en nettside. Vi bruker cookies på www.kjopbarnevogn.no for å forbedre din kundeopplevelse samt våre tjenester gjennom økt funksjonalitet på nettsiden.

Det finnes to forskjellige typer cookies: sessionscookies og faste cookies, også kalt persistente cookies. En sessioncookie slettes automatisk om du lukker nettleseren din og hjelper nettsiden med å kjenne deg igjen i løpet av tiden du er aktiv på siden. Slik blir det blant annet mulig for nettsiden å huske hva du har lagt i handlekurven når du beveger fra side til side samt hvilke meldinger du har sett, så du ikke trenger å ta stilling til samme ting flere ganger. Faste cookies sendes fra www.kjopbarnevogn.no og lagres i lengre tid på harddisken din. Disse gjør det mulig for nettsiden å automatisk kjenne deg igjen neste gang du er aktiv på www.kjopbarnevogn.no og dermed gjøre besøket enklere for deg ved å huske visse av dine tidligere valg og opplysninger.

Vi bruker cookies for å kunne kartlegge hvordan våre kunder samvirker med hjemmesiden. Dette hjelper oss å forbedre hjemmesiden, sortimentet og vår markedsføring. En del av disse cookiene kommer fra våre samarbeidspartnere og hjelper oss å analysere kundeatferden på www.kjopbarnevogn.no og å markedsføre våre produkter og kampanjer utenfor www.kjopbarnevogn.no.

Du kan naturligvis besøke www.kjopbarnevogn.no uten å akseptere cookies, men vi ber deg være oppmerksom på at det kan påvirke din opplevelse på nettsiden, dette siden funksjoner som er avhengig av cookies blir innskrenket.

Hvordan kan jeg si nei til cookies/informasjonskapsler?

Hvis du ikke ønsker å bruke informasjonskapsler, kan du slå det av under innstillingsfanen i nettleseren din (se nettleserens hjelpesider for mer informasjon). I nettleseren kan du også slette tidligere lagrede informasjonskapsler fra nettsider du har besøkt Slett informasjonskapsler.
PC: bruk hurtigtasten [CTRL]+[SHIFT]+[Slett] Slett informasjonskapsler,
MAC: klikk på nettleseren du bruker :

Google Chrome

Internet Explorer  

Safari

Mozilla Firefox 

Opera 

Flash cookies 

Nødvendige informasjonskapsler (alltid aktive)
Kjøpbarnevogn setter de nødvendige informasjonskapslene for den grunnleggende funksjonaliteten til nettstedet, som handlekurv og kasse.


Marknadföringscookies
Vi bruker våre markedsføringsinformasjonskapsler for å spore besøkende på nettstedet vårt. Hensikten er at vi skal kunne vise annonser som er relevante og engasjerende for våre individuelle brukere og dermed mer verdifulle for utgivere og tredjepartsannonsører.

1                        Adwords                                   

2                        Google Shopping - MicrodataAdv.

4                        Merchant center                                              

5                        Facebook Main script SEAdv.                                                

6                        Facebook ProductAdv.

7                        Facebook Product groupAdv.                                                

8                        Facebook SearchAdv.        

14                      Adrecord - conversion                                                              

15                      Adrecord - Main                     

16                      Google Verification Sverige                                                   

17                      Google Verification Norge                           

18                      Google Kundrecensioner

27                      Prisjakt Avslutsmätning     

30                      Facebook domain Verification

33                      Adrecord - conversion - NO

34                      Meta verifieringskod NO

35                      Facebook Main script NOAdv.

Funktionella cookies
Informasjonskapsler for funksjonalitet og innstillinger lar nettstedet vårt huske informasjon som endrer hvordan nettstedet vårt fungerer eller vises. Dette kan for eksempel være å lagre en artikkel og huske den til senere.

9                         Facebook AddToCartAdv.                                                           

10                       Facebook PurchaseAdv.        

11                       Facebook CartAdv.                  

12                       Facebook AddToWishlistAdv.                          

13                       Facebook Lead EpostlistaAdv.                                                    

42                       GA4 - begin_checkout (Snabbkassan)Adv.Pred.

43                       GA4 - add_to_cart (Varukorgen)Adv.Pred. 

45                       GA4 - add_to_cart (Varukorgen-Add)Adv.Pred.                                              

48                       GA4 - purchase (Tacksida)Adv.Pred.          

Analyscookies
Informasjonskapsler for analyse og statistikk hjelper oss å forstå hvordan du som besøkende samhandler med nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon til oss anonymt.

22                       ConverdiantAdv.   

25                       Optimize SEAdv.                      

26                       Optimize NOAdv.                                                

28                       Google Tag Manager SE                                                              

29                       Google Tag Manager NO                                  

32                       Gjosg - PurchaseAdv.

36                       GA4 - SE                                                                

38                       GA4 - view_item (Artikelsida)Adv.Pred.                                                             

39                       GA4 - view_item_list (Artikelgruppssida)Adv.Pred.                                        

40                       GA4 - view_item_list (Varumärkessida)Adv.Pred.               

41                       GA4 - view_item_list (Artikellista)Adv.Pred.                                                     

44                       GA4 - remove_from_cart (Varukorgen-Rem)Adv.Pred.       

46                       GA4 - remove_from_cart (Varukorgen-Sub)Adv.Pred.      

47                       GA4 - add_to_wishlist (Lägg till i önskelista)Adv.Pred.       

49                       GA4- main_script with consent (Alla sidor)Adv.Pred.                                    

50                       Gtag send consentAdv.Pred.                                                      

Nödvändiga

31                       GjosgAdv

Vi på Kjopbarnevogn kan ikke slå av cookies for deg.

Informasjonskapsler/Cookies for webanalysetjenester og markedsføring

Cookies/infokapsler gjør det mulig for oss å analysere bruken av våre tjenester og ta informerte avgjørelser som fører til at de utvikles og forbedres. Vi bruker tredjepartscookies fra nettanalysetjenester som Google Analytics og Visual Website Optimizer for få innsikt i antallet besøkere på www.kjopbarnevogn.no samt deres oppførsel, og vi analyserer den innsamlede informasjonen på et overgripende nivå.

Det stilles veldig høye krav til nettanalysetjenestene vi bruker gjeldende databeskyttelse, både fra oss på Kjopbarnevogn og fra omverden, og for å beskytte din identitet ytterligere sender vi kun en forkortet og anonymisert versjon av din IP-adresse til disse tjenestene, så din eksakte posisjon ikke avsløres. Merk også at vi aldri sender personlige opplysninger som navnet ditt eller adressen din gjennom cookies, men vi analyserer informasjon om hvordan du beveger deg på nettsiden, varene du kjøper samt tekniske data (f.eks. hvilken type nettleser som brukes, om du handler på mobil eller datamaskin, og språkinnstillinger).

På Kjopbarnevogn bruker vi også tredjepartscookies og piksler for å tillate tjenester så som Facebook, Instagram, Google, Giosg og Youtube å presentere interesserelatert markedsføring for deg på sine egne og eksterne nettsider. Cookies fra disse eksterne tjenestene kan du når som helst blokkere ved å endre innstillingene dine i nettleseren eller på kontoen du har skapt på deres hjemmesider. Merk at et nei til cookies fra disse tjenestene i visse tilfeller kan påvirke din opplevelse som bruker også utenfor www.kjopbarnevogn.no.

Logg inn